Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 2566-2      
Kabul Tarihi : 21.03.2000
İptal Tarihi : 2.03.2022
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Çelik - Uzama değerlerinin çevrimi - Bölüm 2: Ostenitik çelikler
Başlık (İng) : Steel- Conversion of elongation values- Part 2: Auctenitic steels
Kapsam : .
Kapsam (İng) : .
Yerine Geçen : TS EN ISO 2566-2 :2022;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 2566-2:1999
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 2566-2:1999--; EN ISO 2566-2:1999--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 2566-2:1999
ICS Kodu : 77.040.10 Metallerin Mekanik Muayenesi
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : en
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-