Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 10355      
Kabul Tarihi : 13.02.2014
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizi-Alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerin indüktif olarak eşleşmiş plazmalı optik emisyon spektrometrik analizi - Nitrik asit ve sülfürik asit ile çözünümü takiben Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo ve Sn tayini [Rutin yöntem]
Başlık (İng) : Chemical analysis of ferrous materials - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric analysis of unalloyed and low alloyed steels - Determination of Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo and Sn, following dissolution with nitric and sulphuric acids [Routine method]
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Yararlanılan Kaynak : EN 10355:2013
ICS Kodu : 77.040.30 Metallerin Kimyasal Analizi
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 41
Fiyatı : 84,00 EURO  (2.438,81 TL + %10 Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-