Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 4022/T1 (Numara tadili: TS EN ISO 4022)      
Kabul Tarihi : 12.10.2006
İptal Tarihi : 3.02.2020
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sinterlenmiş geçirgen metal malzemeler - Akışkan geçirgenliğinin tayini
Başlık (İng) : Permeable sintered metal materials - Determination of fluid permeability
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Yerine Geçen : TS EN ISO 4022 :2020;  
Tadil Edilen : TS EN ISO 4022 (Eski no: TS ISO 4022) :2004;  
ICS Kodu : 77.160 Toz Metalurji
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-