Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 9627      
Kabul Tarihi : 3.12.1991
İptal Tarihi : 10.02.1998
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Elektrik kabloları-Yangın şartlarında uygulanan deneyler bölüm 2:Düşey konumdaki tek bir yalıtılmış küçük kesitli bakır tel veya kabloya uygulanan
Başlık (İng) : Tests on Electric Cables Under Fire Conditions Part 2:Tests on a Single Small Vertical Insulated Copper Wire or Cable
Kapsam : Bu standard, küçük kesitli yalıtılmış bakır tel veya kablolara yangın şartlarında uygulanan deney metodunu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers a method of testing a small insulated copper wires or cables under fire conditions.
Yerine Geçen : TS 9627 HD 405.2 S1 :1998;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 332-2 (1989)
Uluslararası Karşılıklar : IEC 332-2 (1989)--; IEC 332-2/1989 EQV--
Tercüme Edildiği STD : IEC 332-2/1989 EQV
ICS Kodu : 29.060.20 Kablolar
Atıf Yapılan STD : TS 9627 :1991 (TS 4827*TS 8609);;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 7
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-