Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 527-1      
Kabul Tarihi : 12.04.2012
İptal Tarihi : 16.12.2019
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Plastikler-Çekme özelliklerinin tayini-Bölüm 1: Genel prensipler
Başlık (İng) : Plastics-Determination of tensile properties-Part 1: General principles
Kapsam : Bu standard, belirli şartlar altında plastiklerin ve plastik kompozitlerin çekme özelliklerinin tayiniyle ilgili genel prensipleri kapsar.
Kapsam (İng) : It specifies the general principles for determining the tensile properties of plastics and plastic composites under defined conditions
Yerini Aldığı : TS 1398-1 EN ISO 527-1 :1997;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 527-1 :2019;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 527-1:2012
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 527-1-EQV; ISO 527-1-EQV
ICS Kodu : 83.080.01 Plastikler-Genel
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 56,00 EURO  (1.198,46 TL + %8Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-