Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13463-1/AC      
Kabul Tarihi : 25.04.2006
İptal Tarihi : 20.02.2007
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Potansiyel patlayıcı atmosferler için elektrikli olmayan donanım-Bölüm 1: Temel metot ve kurallar
Başlık (İng) : Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and requirements; Amendment AC
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Yerine Geçen : TS EN 13463-1/AC :2007;  
Tadil Edilen : TS EN 13463-1 :2002;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13463-1:2001/AC:2002
ICS Kodu : 13.230 Patlamadan Korunma
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-