Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 9280      
Kabul Tarihi : 20.04.1998
İptal Tarihi : 27.08.2015
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Su kalitesi-Sülfat tayini-Baryum klorür kullanarak gravimetrik metot
Başlık (İng) : Water quality-Determination of sulfate-Gravimetric method using barium chloride
Kapsam : Bu standard, sudaki sülfatın tayinine dair bir gravimetrik metodu kapsar.
Kapsam (İng) : .
Yararlanılan Kaynak : ISO 9280:1990
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel)
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 98,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-