Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 3409      
Kabul Tarihi : 13.04.2006
İptal Tarihi : 31.01.2012
Hazırlık Grubu : Ziraat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Çerçeveli arı kovanları
Başlık (İng) : Beehives
Kapsam : Bu standard, çerçeveli (fennî) arı kovanlarından Langstroth ve Dadant - Blatt tipindekileri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard applies to hives for bees constructed on frames such as langstroth and dadant-blatt.
Yerini Aldığı : TS 3409 :1979 (-);;  
Yerine Geçen : TS 3409 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : AKBAY, R., Arı ve İpekböceği Yetiştirme, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1928, Ankara, 1995.- Arıcılık Yönetmeliği, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 1994.- KAYRAL, N., Yeni Teknik Arıcılık, İstanbul, 1993- EU: Council Regulation No 1804 On organic farming, Chapter Beekeeping and Beekeeping Products. Off. J. Eur. Comm. Of 19 July 1999, L 222, C. Bruxelles, Belgium.
Uluslararası Karşılıklar : ---
Tercüme Edildiği STD : -
ICS Kodu : 65.140 Arıcılık
Atıf Yapılan STD : TS 39 :1996;  TS 51 :1987;  TS 91 :1991;  TS 92 :1989;  TS 93 :1994;  TS 155 :2005;  TS 2756-1 :1995;  TS 11356 :1994;  TS EN 13183-1 :2002;  TS EN 13183-2 :2002;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 38
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-