Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :93/42/EEC,90/385/EEC)
TS No : TS EN ISO 11138-2      
Kabul Tarihi : 23.03.2010
İptal Tarihi : 10.04.2017
Hazırlık Grubu : Sağlık İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - biyolojik indikatörler - Bölüm 2: Etilen oksitle sterilizasyon süreçleri için biyolojik indikatörler
Başlık (İng) : Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes
Kapsam : Bu standard, 29 °C ile 65 °C arasındaki sterilizasyon sıcaklıklarında steril edici madde olarak saf veya diğer seyreltici gazlarla karışım halindeki etilen oksit gazını kullanan sterilizatörlerin ve sterilizasyon süreçlerinin performansının değerlendirilmesinde kullanımı tasarlanan deney organizmaları, süspansiyonlar, inoküle edilmiş taşıyıcılar, biyolojik indikatörler ve deney yöntemleriyle ilgili belirli özellikleri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies requirements for biological indicator systems used in ethylene oxide sterilization of health care products.
Yerine Geçen : TS EN ISO 11138-2 :2017;  TS EN ISO 11138-2 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 11138-2:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 11138-2-EQV; ISO 11138-2-EQV; DIN EN ISO 11138-2-EQV; NF S98-004-2-EQV; BS EN ISO 11138-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 11138-2
ICS Kodu : 11.080.20 Dezenfektan ve Antiseptikler
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 11138-1 :2008;  TS EN ISO 18472 :2006;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 10
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-