Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 14403-2      
Kabul Tarihi : 16.04.2014
Hazırlık Grubu : TK2: Çevre Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi – Toplam siyanür ve serbest siyanürün akış analizi kullanılarak tayini (FIA ve CFA) – Bölüm 2: Sürekli akış analizinin kullanıldığı yöntem (CFA)
Başlık (İng) : Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method using continuous flow analysis
Kapsam : ISO 14403’ün bu bölümü, seyreltilmemiş numunede siyanür iyonu olarak ifade edilen siyanür derişimi 2 µg/L ile 500 µg/L arasında olan çeşitli tip sulardaki (yeraltı, içme, yüzey, sızıntı ve atık su gibi) siyanürün tayini için yöntemleri kapsar. Uygulama aralığı, deney işlem şartlarının farklılaştırılmasıyla, örneğin, orijinal numunenin seyreltilmesiyle veya akış hücresinin optik yol uzunluğu farklılaştırılarak değiştirilebilir. Bu yöntem, 10 µg/L – 100 µg/L’lik kütle derişim aralığına uygulanır. Reaktif ve kalibrasyon çözeltileri numunenin tuzluluk oranına göre ayarlanarak ve duyarlıkta mümkün olan değişiklikler yapılarak deniz suyu analiz edilebilir.
Kapsam (İng) : This part of ISO 14403 specifies methods for the determination of cyanide in various types of water (such as ground, drinking, surface, leachate, and waste water) with cyanide concentrations usually from 2 µg/l to 500 µg/l expressed as cyanide ions in the undiluted sample. The range of application can be changed by varying the operation conditions, e.g. by diluting the original sample or changing the pathlength of the flow cell. In this method, a suitable mass concentration range from10 µg/l to 100 µg/l is described. Seawater can be analysed with possible changes in sensitivity and adaptation of the reagent and calibration solutions to the salinity of the samples.
Yerini Aldığı : TS 5974 :1988;  TS 5975 :1988;  TS EN ISO 14403 :2004;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 14403-2:2012
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 14403-2-EQV; DIN EN ISO 14403-2-EQV; BS EN ISO 14403-2-EQV; NF T90-225-2, NF EN ISO 14403-2-EQV; ISO 14403-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 14403-2
ICS Kodu : 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 3696 :1996;  TS EN ISO 5667-3 :2013;  TS ISO 8466-1 :1997;  TS ISO 8466-2 :1997;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 30
Fiyatı : 179,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-