Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 717-1      
Tercüme Tarihi : 1.08.2014
Kabul Tarihi : 12.06.2013
İptal Tarihi : 15.02.2021
Hazırlık Grubu : TK12: Yapı Güvenliği ve Akustik Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Akustik - Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının derecelendirilmesi - Bölüm 1: Hava ile yayılan sesin yalıtımı (ISO 717-1:2013)
Başlık (İng) : Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:2013)
Kapsam : ISO 717’in bu bölümü: a)Duvarlar, döşemeler, kapılar ve pencereler gibi bina elemanlarında ve binalardaki hava ile yayılan sese karşı yalıtımın tek sayı değerlerini tarif eder; b) Bir binanın dışındaki trafik ile bir bina içindeki gürültü kaynakları gibi değişik gürültü kaynaklarının farklı ses seviyesi spektrumlarını ele alır; c) ISO 10140-2, ISO 140-4 ve ISO 140-5’e uygun oktav bandlar veya 1/3 oktav bandlarla yapılan ölçümlerin sonuçlarından, bu değerlerin belirlenmesi için kurallar verir. ISO 717’nin bu bölümü ile uyumlu olan tek-sayı değerleri hava ile yayılan ses yalıtımının değerlendirilmesi ve yapı yönetmeliklerindeki akustik gereklerin formülasyonunun basitleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. İlave bir 0,1 dB’lik basamaklar halinde yapılan tek-sayı değerlendirmesi belirsizliğin (spektrum adaptasyon terimleri hariç) ifade edilmesi amacıyla gösterilmiştir. Tek-sayı değerlerinin gerekli sayısal değerleri değişkenlik arz eden ihtiyaçlara göre belirlenmiştir. Tek-sayı değerleri 1/3 oktav bandlar veya oktav bandlar içerisindeki ölçümlerin sonuçlarını esas almaktadır. ISO 10140’a göre gerçekleştirilen laboratuvar ölçümleri için, tek-sayı değerleri sadece 1/3 oktav bandlar kullanılarak hesaplanmalıdır. Genişletilen frekans aralığı üzerinde gerçekleştirilmiş ölçümlerin sonuçlarının değerlendirilmesi Ek B‘de verilmiştir.
Kapsam (İng) : a) defines single-number quantities for airborne sound insulation in buildings and of building elements such as walls, floors, doors, and windows; b) takes into consideration the different sound level spectra of various noise sources such as noise sources inside a building and traffic outside a building; c) gives rules for determining these quantities from the results of measurements carried out in onethird-octave or octave bands in accordance with ISO 10140-2, ISO 140-4, and ISO 140-5. The single-number quantities in accordance with this part of ISO 717 are intended for rating airborne sound insulation and for simplifying the formulation of acoustical requirements in building codes. An additional single-number evaluation in steps of 0,1 dB is indicated for the expression of uncertainty (except for spectrum adaptation terms). The required numerical values of the single-number quantities are specified according to varying needs. The single-number quantities are based on results of measurements in one-third-octave bands or octave bands. For laboratory measurements made in accordance with ISO 10140, single-number quantities should be calculated using one-third-octave bands only. The rating of results of measurements carried out over an enlarged frequency range is dealt with in Annex B.
Yerine Geçen : TS EN ISO 717-1 :2021;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 717-1:2013
Uluslararası Karşılıklar : EN 717-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 717-1
ICS Kodu : 91.120.20 Ses Yalıtımı, Titreşime Karşı Korunma
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 140-4 :2006;  TS EN ISO 140-5 :2006;  TS EN ISO 10140-2 :2011;  TS EN ISO 10848-2 :2006;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 30
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-