Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN ISO 13849-1/AC      
Kabul Tarihi : 19.01.2010
İptal Tarihi : 18.04.2016
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Makinelerde güvenlik- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları- Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler
Başlık (İng) : Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Yerine Geçen : TS EN ISO 13849-1 :2016;  
Tadil Edilen : TS EN ISO 13849-1 :2008;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
ICS Kodu : 13.110 Makinaların Güvenliği
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 4
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-