Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 12839      
Tercüme Tarihi : 30.09.2014
Kabul Tarihi : 12.04.2012
Hazırlık Grubu : TK10: Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Öndökümlü beton mamuller - Çit elemanlar
Başlık (İng) : Precast concrete products - Elements for fences
Kapsam : Bu standard, sınır çitleri gibi çitleri oluşturmak için diğer elemanlarla birlikte veya kombinasyon halinde kullanılan, lifli veya lifsiz önyapımlı, donatılı veya öngerilmeli beton elemanları kapsar. Bu Avrupa Standardı, hesapla belirlenen mekanik direnç ve deneyle belirlenen yük taşıma kapasitesinin her ikisini de kapsar. Bu standardda kullanılan, normal ağırlıklı veya hafif beton elemanlar; direkler, dolu gövdeli veya boşluklu paneller, beton plâkalar, yatay korkuluklar, mahmuzlar, payandalar ve taban beton plâkalarıdır. Tasarlanan çit elemanları, taşıyıcı olmayabilir veya kısmen (düşük oranda) taşıyıcı olabilir. Bu standard, yukarıdaki elemanların bu standarda uygunluğunun değerlendirilmesini de kapsar. İşaretleme ile ilgili şartlar da bu standarda dahil edilmiştir.
Kapsam (İng) : This European standard specifies precast products in reinforced or pre-stressed concrete with or without fibres, to be used together or in combination with other elements to erect fences e. g. boundary fences. This European standard covers both mechanical resistance determined by calculation and load bearing capacity determined by testing. Normal weight concrete or light weight concrete elements include posts, solid or open panels, slabs, rails, spurs, struts and base panels. The intended uses may be nonstructural or lightly structural. It provides for the evaluation of conformity of elements to this European Standard. Marking conditions are included.
Yerini Aldığı : TS 5105 EN 12839 :2003;  TS 5105 EN 12839/T1 :2009;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12839:2012
Uluslararası Karşılıklar : 12839-EQV; DIN EN 12839-EQV; BS EN 12839-EQV; NF P19-806, NF EN 12839-EQV
Tercüme Edildiği STD : 12839
ICS Kodu : 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 206-1 :2002;  TS EN 1991-1-4/A1 :2010;  TS EN 12390-4 :2002;  TS EN ISO 12572 :2001;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 46
Fiyatı : 310,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-