Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13617-2      
Kabul Tarihi : 13.04.2006
İptal Tarihi : 5.06.2012
Hazırlık Grubu : Petrol İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Akaryakıt istasyonları - Bölüm 2: Pompalı ve pompasız dağıtım birimlerindekullanılan emniyetli ayırma tertibatları - Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
Başlık (İng) : Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers
Kapsam : Bu standard, akaryakıt istasyonlarına tesis edilen ve motorlu taşıtların, teknelerin ve hafif hava taşıtlarının depolarına ve taşınabilir kaplara en fazla 200 L/min debiyle sıvı yakıt ikmali yapmakta kullanılan pompalı ve pompasız dağıtım birimlerine takılan emniyetli ayırma tertibatlarının yapım ve performansı ile ilgili emniyet gereklerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers for Petrol filling stations
Yerine Geçen : TS EN 13617-2 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13617-2:2004
Uluslararası Karşılıklar : EN 13617-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13617-2
ICS Kodu : 75.200 Petrol Ürünleri ve Doğal Gaz Depolama Ekipmanları
Atıf Yapılan STD : TS EN 228 :2005;  TS EN 1127-1 :1999;  TS 11567 EN 1360 :2002;  TS EN 13463-1 :2002;  TS EN 13617-1 :2006;   : (pr EN 13483);;  TS EN 50014 :2003;  TS EN 60079-0 :2004;  TS 61-200 :1994;  TS 9565 EN ISO 8031 :2003;  TS 61-13 :1994;  TS 61-14 :1994;  TS ISO 11925-3 :2004;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-