Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13478      
Kabul Tarihi : 24.02.2005
İptal Tarihi : 4.12.2008
Hazırlık Grubu : Yangın Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Makinalarda güvenlik - Yangının önlenmesi ve yangından korunma
Başlık (İng) : Safety of Machinery – Fire prevention and protection
Kapsam : Bu standard, makinalardan kaynaklanan yangın tehlikesi ve buna karşılık gelen risk değerlendirmesi performansını tanımlanma metotlarını kapsar. Makinaların tasarımı ve yapılışı esnasında alınması gereken yangın önleme ve yangından korunma teknik önlemlerinin temel kavramlarını ve metotolojisini kapsar. Bu standardın amacı, makinalar için teknik önlemleri uygulayarak makinaların amaçlanan kullanımlarına göre gerekli güvenlik seviyesine ulaşmaktır (Şekil 1, Sütun 1).
Kapsam (İng) : This standard describes methods of identification of the fire hazard from machinery and the performance of a corresponding risk assessment. It describes the basic concepts and methodology of technical measures for fire prevention and protection to be taken during design and construction of machinery. The purpose of which is to reach the required safety level according to its intended use and its relations with measures independent of machinery (see figure 1, column 1).
Yerini Aldığı : TS EN 13478 :2002;  
Yerine Geçen : TS EN 13478+A1 :2008;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13478:2001
Uluslararası Karşılıklar : EN 13478-EQV; DIN EN 13478-EQV; NF E09-091, NF EN 13478 -EQV; BS EN 13478-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13478
ICS Kodu : 13.110 Makinaların Güvenliği ; 13.220.01 Yangına Karşı Koruma (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS EN 292-1 :1996;  TS EN 292-2 :1996;  TS EN 1050 :1997;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 25
Fiyatı : 56,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-