Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 7036      
Kabul Tarihi : 5.04.2002
İptal Tarihi : 12.04.2011
Hazırlık Grubu : Hizmet Standardları İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : İş yerleri- Lokantalar- Sınıflandırma ve genel kurallar
Başlık (İng) : Work places- Restaurants- Classification and general rules
Kapsam : Bu standard, lokantaların sınıflandırılması, yapısal özellikler, işletmecilik, çalışanların özellikleri ve teknik donanıma ait kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard includes general rules for structural properties, management, personnel characteristics and technical equipment of restaurants classification.
Yerini Aldığı : TS 7036 :1989;  
Yerine Geçen : TS 7036 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : SAĞLAM, Ö. F. Türk Gıda Mevzuatı, Semih Ofset ANKARA, 2000, Sağlık Zabıta Talimatnamesi Rehberi, Sağlık Bakanlığı 1952, İş Yeri Açma Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı 1987, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1999, Kerimoğlu, A. K. Yemek Kitabı Başkent Yayınevi, Ankara 1974, Neufert, Yapı Tasarım Bilgisi, Kelaynak Yayınevi, Ankara 1983, Konu İle İlgili Yetkililerle Yapılan Görüşmeler
ICS Kodu : 67.020 Gıda Sanayi Prosesleri
Atıf Yapılan STD : TS 266 :1984;  TS 5932 :1988;  TS 4156 :1995;  TS 6075 :1988;  TS 1258 :1983;  TS 10025 :1992;  TS 2512 :1977;  TS 3419 :1979;  TS 3420 :1979;  TS 827 :1988;  TS 9662 :1991;  TS EN 81-2 :1997;  TS 12207 :1997;  TS 12268 :1997;  TS 8358 :1998;  TS 12524 :1999;  TS 12537 :1999;  TS 9881 :1999;  TS IEC 60364-4-41 :2000;  TS 8357 :1999;  TS 12646 :2000;   :;  TS 1108 :1995;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 15
Fiyatı : 375,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-