Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 736-3      
Kabul Tarihi : 24.04.2002
İptal Tarihi : 14.07.2011
Hazırlık Grubu : Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Vanalar -Terminoloji - Bölüm 3: Terimler ve tarifler
Başlık (İng) : Valves- Terminology- Part 3: Definition of terms
Kapsam : Bu standard, vanalar için basınç, sıcaklık, boyutlar, tasarım, akış karakteristikleri, işletme ve deneylerin tarifleri için gerekli terimleri ve bu terimlerin tariflerini (veya başka standardda tanımlanmış ise kaynağını) kapsar.
Kapsam (İng) : This standard defines the terms and their definitions (or the source it defined in other standards) necessary for describing pressure and temperature, dimensions, design, flow characteristics, operation and tests for valves. İt aims to provide a uniform terminology for all types of valves.
Yerine Geçen : TS EN 736-3 :2011;  
Tadil Eden : TS EN 736-3/A1 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 736-3:1999
Uluslararası Karşılıklar : EN 736-3:1999--; BS EN 736-3-EQV; DIN EN 736-3-EQV; EN 736-3:1999--
Tercüme Edildiği STD : EN 736-3:1999
ICS Kodu : 01.040.23 Genel Amaçlı Akışkan Sistemleri ve Bileşenleri (Terimler); 23.060.01 Valfler-Genel
Atıf Yapılan STD : TS 3390 EN 764 :1996;  TS EN 558-1 :1997;  TS EN 558-2 :1997;  TS 3990 EN ISO 6708 :1999;  TS EN 1333 :2000;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 9
Fiyatı : 97,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-