Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 61346-1      
Kabul Tarihi : 3.09.1996
İptal Tarihi : 27.04.2004
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Endüstriyel sistemler, tesisler ve techizatlar ve endüstriyel malzemeler-Yapılış prensipleri ve referans tanımları-Bölüm 1: Temel kurallar
Başlık (İng) : Industrial systems, installations and equipment and industrial products-Structuring principles and reference designations- Part 1:Basic rules (IEC 1346-1:1996)
Kapsam : .
Kapsam (İng) : .
Yerine Geçen : TS EN 61346-1 :2004;  
Yararlanılan Kaynak : EN 61346-1:1996
Uluslararası Karşılıklar : EN 61346-1:1996--; EN 61346-1:1996--
Tercüme Edildiği STD : EN 61346-1:1996
ICS Kodu : 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel) ; 01.110 Teknik Ürün Dökümantasyonu
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-