Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN IEC 60721-3-2/AC      
Kabul Tarihi : 30.09.2022
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Çevresel koşulların sınıflandırılması - Bölüm 3-2: Çevresel parametre gruplarının ve ağırlıklarının sınıflandırılması - Ulaştırma ve elleçleme
Başlık (İng) : Classification of environmental conditions - Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and handling
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Tadil Edilen : TS EN IEC 60721-3-2 :2018;  
Yararlanılan Kaynak : EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2022-07
Uluslararası Karşılıklar : EN IEC 60721-3-2:2018/AC-EQV; IEC 60721-3-2:2018/COR2-EQV
ICS Kodu : 19.040 Çevresel Deneyler
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : en
Renk Durumu : Renkli
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 8
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-