Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 9308-2      
Kabul Tarihi : 14.04.1997
İptal Tarihi : 12.06.2013
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Su kalitesi - Koliform organizmalar, ısıya dayanıklı koliform ve escherichia coli varsayılan organizmaların tespit edilmesi ve sayımı - Bölüm 2: Çoklu tüp (en muhtemel sayı) metodu
Başlık (İng) : Water quality- Detection and enumeration of coliform organisms, thermotolerant coliform organisms and presumptive escherichia coli- Part 2: Multiple tube (most propable number) method
Kapsam : Bu standard, çoklu tüplerdeki sıvı besiyerlerinde koliform organizmalar, ısıya dayanıklı koliform ve Esherichia coli (E.coli) varsayılan organizmaların suda tespit edilmesi ve sayımı ile numunedeki en muhtemel organizma sayısının hesaplanmasını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard includes water quality-detection and envimaration of coliform organisms thermot demant coliform organisms and presumptive E.coli and multipl tube (mast propable numlar) method.
Yerine Geçen : TS ISO 9308-2 :2013;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 9308-2:1990
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9308-2: 1990--; DIN 38411-6 NEQ* DIN ISO 9308-2--; ISO 9308-2(1990)--
Tercüme Edildiği STD : ISO 9308-2(1990)
ICS Kodu : 07.100.20 Su Mikrobiyolojisi
Atıf Yapılan STD : TS ISO 9308-2 :1997 (ISO 3696 (1987)TS ISO 3696*ISO 5667-1 (1980)TS 5089*ISO 5667-2 (1982)TS 5106 ISO 5667-2*ISO 5667-3 (1985)TS 6291*ISO 6887 (1983TS 6235*ISO 8199 (1988)TS 9528);;  
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-