Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 266/T1      
Kabul Tarihi : 2.04.2014
Hazırlık Grubu : TK14: Kimya Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Sular - İnsanî tüketim amaçlı sular
Başlık (İng) : Water intended for human consumption
Kapsam : -
Kapsam (İng) : -
Tadil Edilen : TS 266 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : 98/83/EC Direktifi, Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, 1985, Guidelines for Drinking Water Quality Who World Health Organization Geneva 1993, İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliği 17.Şubat.2005 tarihli Resmi Gazete
ICS Kodu : 13.060.20 İçme Suları
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 1
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-