Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 144000      
Kabul Tarihi : 3.09.1996
İptal Tarihi : 16.04.1996
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Genel şartlar: Tipik olarak değiştirilmiş ferro-Elektrik malzemelerden yapılmış, direkt olarak ısıtılmış pozitif sıcaklık katsayılı termistörlar
Başlık (İng) : Generic specification:directly heated positive temperature coefficient thermistors typically made from modified ferro- electric materials
Kapsam : .
Kapsam (İng) : .
Yerine Geçen : TS EN 60738-1 :2001;  
Yararlanılan Kaynak : EN 144000:1993
Uluslararası Karşılıklar : EN 144000:1993--; EN 144000:1993--
Tercüme Edildiği STD : EN 144000:1993
ICS Kodu : 29.050 İletken Malzemeler
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-