Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60529:1991/AC      
Kabul Tarihi : 20.03.2017
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu)
Başlık (İng) : Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
Kapsam : Bu standard, beyan gerilimi 72,5 kV'u aşmayan elektrik donanımı için mahfazalarla sağlanan koruma derecelerinin sınıflandırılmasını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard applies to the classification of degrees of protection provided by encloswes for electrical equipment with a rated voltage not exceeding
Tadil Edilen : TS 3033 EN 60529 :1997;  TS EN 60529 :1997;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60529:1991/AC:2016-12
Uluslararası Karşılıklar : EN 60529:1991/AC-EQV; IEC 60529:1989/Cor2-EQV
ICS Kodu : 13.260 Elektrik Şoklarına Karşı Korunma ; 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel)
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 6
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-