Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 12843      
Kabul Tarihi : 8.11.2005
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Ön dökümlü beton mamuller - Direkler ve sütunlar
Başlık (İng) : Precast concrete products – Masts and poles
Kapsam : Bu standard, ön dökümlü beton sütunlar (yaygın olarak direk olarak da adlandırılırlar) (yekpâre veya elemanların birleştirilmesi ile oluşturulabilirler), betonarme ve/veya öngerilmeli beton sütunlar gibi yapısal elemanların sahip olması gerekli şartları kapsar. Bu elemanların içi boş veya dolu olabilir ve ilâve bileşen (örneğin çapraz kol, plâtform vb.), konsol ve bağlantı elemanları içerebilir veya bu tür bileşenler bu elemanlara monte edilebilir. İlâve elemanlar sütun elemanlarına bağlanabilir.
Kapsam (İng) : This standard specifies requirements for precast concrete poles (also commonly called masts) (either all of a piece or composed of elements), reinforced and/or prestressed as structural elements; they may be hollow or solid and may receive or include additional components (e.g. cross-arms, platforms etc.), inserts and connectors. Additional elements may be connected to pole elements.
Yerini Aldığı : TS 997 :1983;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12843:2004
Uluslararası Karşılıklar : EN 12843-EQV; DIN EN 12843-EQV; BS EN 12843-EQV; NF P19-803-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 12843
ICS Kodu : 29.240.20 Güç İletim ve Dağıtım Hatları; 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS ENV 1992-1-1 :1996;  TS EN 12390-5 :2002;  TS 9967 :1992 ((EN 13369));;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 27
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-