Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 3869      
Kabul Tarihi : 28.12.1982
İptal Tarihi : 12.04.2021
Konfirme Tarihi : 10.08.2012
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Çelik- Sertleştirilmiş ince yüzey tabakaların toplam veya etkin kalınlığının tayini
Başlık (İng) : Steel - Determination of Total or Effective Thickness of Thin Surface - Hardened Layers
Kapsam : Bu standard, çeliklerde mekanik (kum püskürtme...vb.) ısıl işlem (alev veya endüksiyon sertleştirmesi vb.) veya termokimyasal (karbonitrürleme, sementasyon ve sertleştirme vb.) işlemle elde edilen 0,3 mm veya daha az kalınlıkları ölçme metodunu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers determination of thickness of steels and less than 0,3 mm) by mechanical, heat treatment and thermochemical processes.
Yerine Geçen : TS ISO 18203 :2021;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 4970:1979
Uluslararası Karşılıklar : ISO 4970 (1979)--; ISO 4970:1979 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ISO 4970:1979 EQV
ICS Kodu : 77.040.10 Metallerin Mekanik Muayenesi ; 77.080.20 Çelikler
Atıf Yapılan STD : TS 1719 :1974;  TS 3089 :1978;  
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-