Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 10025-6      
Kabul Tarihi : 20.04.2006
İptal Tarihi : 19.07.2012
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 6: Suverilmiş ve temperlenmiş durumdaki yüksek akma dayanımlı yapı çeliklerinden imal edilmiş yassı mamullerin teknik teslim şartları
Başlık (İng) : Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition
Kapsam : Bu standard, EN 10025-1'e ilâveten, yüksek akma dayanımlı özel alaşım çeliği yassı mamullerin özelliklerini tanımlar. Kimyasal bileşimi Çizelge 2, Çizelge 3 ve Çizelge 4’te, mekanik özellikleri Çizelge 5, Çizelge 6 ve Çizelge 7'de verilen cins ve kalitede çelikler Madde 6.3’te verildiği gibi suverilmiş ve temperlenmiş durumda teslim edilir.
Kapsam (İng) : This standard specifies requirements for flat products of high yield strength alloy special steels. The grades and qualities are given in Tables 2 to 4 (chemical composition) and Tables 5 to 7 (mechanical properties) and are supplied in the quenched and tempered condition as given in 6.3. The steels specified in this document are applicable to hot-rolled flat products with a minimum nominal thickness of 3 mm and a maximum nominal thickness ≤150 mm for grades S460, S500, S550, S620 and S690, a maximum nominal thickness ≤100 mm for grade S890 and a maximum nominal thickness ≤50 mm for grade S960, in steels which, after quenching and tempering, have a specified minimum yield strength of 460 MPa1) to 960 MPa1).
Yerini Aldığı : TS 2162 EN 10025 :1996;  TS EN 10137-1 :1998;  TS EN 10137-2 :1998;  
Yerine Geçen : TS EN 10025-6:2004+A1 :2012;  TS EN 10025-6+A1 :2013;  
Yararlanılan Kaynak : EN 10025-6:2004
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN 10025-6 -EQV; NF A35-501-6, NF EN 10025-6 -EQV; BS EN 10025-6-EQV; EN 10025-6-EQV; ISO 4950-1-NEQ; ISO 4950-3-NEQ
Tercüme Edildiği STD : EN 10025-6
ICS Kodu : 77.140.10 Isıl işlem yapılabilir çelikler; 77.140.50 Yassı Çelik Mamüller ve Yarı Mamüller
Atıf Yapılan STD : TS EN 1011-2 :2001;  TS EN 10020 :2003;  TS EN 10025-1 :2005;  TS EN 10027-1 :1996;  TS EN 10027-2 :2001;  TS EN 10163-1 :1998;  TS EN 10163-2 :1998;  TS EN 10164 :2003;  TS CR 10260 :2003;  TS 2163 EN 10029 :1998;  TS EN 10048 :2001;  TS 3736 EN 10051 :2000;  TS EN 10162 :2006;  
Cen/Cenelec : CEN/ECISS
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 21
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-