Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 23278      
Tercüme Tarihi : 24.11.2014
Kabul Tarihi : 23.03.2010
İptal Tarihi : 30.04.2015
Hazırlık Grubu : TK23: Metalürji Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynakların manyetik parçacıkla muayenesi-Kabul seviyeleri (ISO 23278:2006)
Başlık (İng) : Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing of welds -Acceptance levels (ISO 23278:2006)
Kapsam : Bu standard, ferromanyetik çelik kaynaklarında manyetik parçacık muayenesi ile tespit edilen kusurların göstergeleri için kabul seviyelerini belirler. Kabul seviyeleri, esas olarak imalât sırasındaki muayenelerde kullanım amaçlı olup, uygun olduğunda kullanımdaki muayeneler için kullanılabilir. Bu standarddaki kabul seviyeleri, ISO 17638’de belirtilen teknikler ve Ek A’da önerilen parametreler kullanılırken beklenilen tespit yeteneklerine dayanır. Kabul seviyeleri, kaynak standardları, uygulama standardları, şartnameler veya kodlarla ilişkilendirilebilir. Böyle bir ilişki, ISO 5817 için ISO 17635’te gösterilmiştir.
Kapsam (İng) : This International Standard specifies acceptance levels for indications from imperfections in ferromagnetic steel welds detected by magnetic particle testing. The acceptance levels are primarily intended for use during manufacture examination, but where appropriate they can be used for in-service inspection. The acceptance levels in this International Standard are based on detection capabilities that can be expected when using techniques specified in ISO 17638 and parameters recommended in Annex A. The acceptance levels can be related to welding standards, application standards, specifications or codes. Such a relationship is shown in ISO 17635 for ISO 5817.
Yerini Aldığı : TS EN 1291 :2003;  TS EN 1291/A2 :2006;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 23278 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 23278:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 23278-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 23278
ICS Kodu : 25.160.40 Kaynaklı Bağlantılar
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 5817 :2014;  TS EN ISO 17635 :2010;  TS EN ISO 17638 :2010;   :;  TS EN 1330-2 :2003;  TS EN 1330-7 :2006;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 15
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-