Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 985 EN ISO 178      
Kabul Tarihi : 23.03.2006
İptal Tarihi : 12.04.2011
Hazırlık Grubu : Petrokimya İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Plastikler-Eğilme özelliklerinin tayini
Başlık (İng) : Plastics - Determination of flexural properties
Kapsam : Bu standard, belirli şartlar altında rijit (Madde 3.12) ve yarı rijit plastiklerin eğilme özelliklerinin tayini için kullanılan bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a method for determining the flexural properties of rigid (see3.12) and semi-rigid plastics under defined conditions.
Yerini Aldığı : TS 985 EN ISO 178 :2000;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 178 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 178:2003+A1:2005
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 178-EQV; EN ISO 178/A1-EQV; ISO 178-EQV; ISO 178/A1-EQV; NF T51-001-EQV; BS EN ISO 178-EQV; DIN EN ISO 178-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 178; EN ISO 178/A1
ICS Kodu : 83.080.01 Plastikler-Genel
Atıf Yapılan STD : TS 720 EN ISO 291 :1999;  TS 1148 EN ISO 293 (Eski no: TS 1148 ISO 293) :1997;  TS 1408 EN ISO 295 :2001;  TS 3779 EN ISO 2818 :1999;  TS 3861 EN ISO 3167 :1999;  TS 6888 ISO 5893 :1998;  TS EN ISO 10724-1 :2001;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-