Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 9772      
Kabul Tarihi : 8.04.2004
İptal Tarihi : 27.08.2015
Hazırlık Grubu : Petrokimya İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Gözenekli plâstikler - Küçük bir aleve yatay konumda maruz bırakılan küçük deney numunelerinin yanma özelliklerinin tayini
Başlık (İng) : Cellular plastics - Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame
Kapsam : Bu standard, ISO 845’ e göre ölçüldüğünde yoğunluğu, 250 kg/m3’ ten daha az olan gözenekli, plâstik deney numunelerinin bir tutuşturma kaynağına yatay konumda maruz bırakılması durumunda, bağıl yanma özelliklerini mukayese için lâboratuvarda uygulanabilen küçük ölçekli bir deney metodunu kapsar
Kapsam (İng) : This standard specifies a small scale test method applied in laboratory for the comparison of relative burning characteristics of cellular plastics which have a density < 250 kg/m3 as defined in ISO 845, and horizantally exposure to small flame.
Yerine Geçen : TS ISO 9772 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 9772:2001+A1:2003
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9772-EQV; BS ISO 9772-EQV
Tercüme Edildiği STD : ISO 9772
ICS Kodu : 13.220.40 Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği; 83.100 Gözenekli Malzemeler
Atıf Yapılan STD : TS 720 EN ISO 291 :1999;  TS 767 EN ISO 845 :2004;  TS 1168-1 ISO 1043-1 :1997;  TS 1856 EN ISO 1923 :1999;  TS EN ISO 10093 :2000;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 18
Fiyatı : 133,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-