Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 384.7.704 S1      
Kabul Tarihi : 24.02.2004
İptal Tarihi : 27.03.2007
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı - bölüm 7: Özel tesisat veya mahaller için kurallar - kısım 704: Şantiye elektrik tesisatının kurulması ve sökülmesi
Başlık (İng) : Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special installations or locations -- Section 704: Construction and demolition site installations
Kapsam : Bu standarddaki özel kurallar: - Yeni binaların yapım çalışmaları - Mevcut binaların onarımı, değişikliği, genişletilmesi veya yıkımı, - Altyapı mühendislik çalışmaları - Hafriyat çalışmaları, - Ve benzeri çalışmalar için gerekli geçici elektrik tesisatlara uygulanır.
Kapsam (İng) : The special requirements of this section apply to temporary electrical installations provided for: - construction work of new buildings; - repair, alteration, extension, or demolition of existing buildings; - public engineering works; - and work of similar nature.
Yerini Aldığı : TS HD 384.7.704 S1 :2001;  
Yerine Geçen : TS HD 60364-7-704 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : HD 384.7.704 S1:2000
Uluslararası Karşılıklar : HD 384.7.704 S1--; IEC 60364-7-704 -NEQ; DIN VDE 0100-704-EQV
Tercüme Edildiği STD : HD 384.7.704 S1
ICS Kodu : 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS 7206 EN 60309-2 :1996;  TS IEC 60364-1 :1999;  TS HD 384.3 S2 :2002 (IEC 60364-3);;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 10
Fiyatı : 90,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-