Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS IEC 60364-1      
Kabul Tarihi : 10.03.1999
İptal Tarihi : 19.01.2006
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı bölüm 1: Kapsam, konu ve temel prensipler
Başlık (İng) : Electrical ınstallations of buildings Part 1: Scope object and fundamental principles
Kapsam : Bu standard binalarda elektrik tesisatı için konu, kapsam ve temel prensipleri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers scope, object and fundamental principles for electrical installations of buildings.
Yerini Aldığı : TS 3204 :1978;  
Yerine Geçen : TS HD 384.1 S2 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 60364-1:1992 EQV
Uluslararası Karşılıklar : pr HD 384-1 S2 :1998 NEQ--; IEC 60364-1:1992--
Tercüme Edildiği STD : IEC 60364-1:1992
ICS Kodu : 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS IEC 60364-1 :1999 (IEC 60364-3:1993 (TS 3575), IEC 60446:1989 (TS 3476), IEC 60721 :Seri (TS 8756));;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-