Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60947-2      
Tercüme Tarihi : 20.06.2023
Kabul Tarihi : 18.12.2017
Hazırlık Grubu : TK-03: Elektrik Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 2: Devre kesiciler (IEC 60947-2:2016+COR1:2016)
Başlık (İng) : Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 2: Circuit-breakers
Kapsam : Bu standard, ana kontaklarının; beyan gerilimleri 1000 V a.a. veya 1500 V d.a.’yı aşmayan devrelere bağlanması öngörülen devrelerdeki devre kesicileri kapsar; bu standard, dahili olarak sigorta ile donatılmış devre kesiciler için ilave kuralları da içerir. Beyan gerilimleri 1000 V a.a.’nın üzerinde ancak 1500 V a.a.’yı aşmayan devre kesiciler de bu standarda göre deneye tabi tutulabilir. Bu standard, beyan akımları, yapılış metodu veya teklif edilen uygulamaları ne olursa olsun devre kesicilere uygulanır. Toprak kaçağı korumasını da sağlaması öngörülen devre kesicilere ait kurallar Ek B’de verilmiştir. Elektronik aşırı akım korumalı devre kesicilere ait ilâve kurallar Ek F’de verilmiştir. Bilgi teknolojisi (IT) sistemlerinin devre kesicilere ait ilâve kurallar Ek H’de verilmiştir. Devre kesicilerin elektromanyetik uyumluluğuna ait kurallar ve deney metotları Ek J’de verilmiştir. Aşırı akım koruma kurallarını karşılamayan devre kesicilere ait kurallar Ek L’de verilmiştir. Modüler artık akım cihazlarına (tümleşik akım kesme cihazları olmayan) ait kurallar Ek M’de verilmiştir. Devre kesicilerin yardımcı donanımlarının elektromanyetik uyumluluğuna ait kurallar ve deney metotları Ek N’de verilmiştir. Fotovoltaik (PV) uygulamalarda kullanım için olan d.a. devre kesicilere ait kurallar ve deney metotları Ek P’de verilmiştir. Otomatik yeniden kapatma işlevlerine sahip kalan akım koruması bulunan devre kesiciler için kurallar ve deney metotları Ek R’de verilmiştir. Doğrudan devreye bağlanan yol vericiler olarak kullanılan devre kesiciler için ilâve kurallar; alçak gerilim kontaktörleri ve yol vericilerine uygulanan IEC 60947-4-1 standardında verilmiştir. Binalardaki elektrik tesisatının korunması ve eğitilmemiş şahısların kullanması ile ilgili olarak tasarımlanan devre kesiciler için kurallar, IEC 60898 standardında verilmiştir. Donanımda kullanılan devre kesiciler için kurallar (örneğin elektrik cihazlarındakiler) IEC 60934 standardında verilmiştir. Belirli özel uygulamalar için (örneğin; cer, haddehaneler, deniz hizmetleri) özel veya ilâve kurallar gerekebilir.
Kapsam (İng) : IEC 60947-2:2016 is available as IEC 60947-2:2016 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition. IEC 60947-2:2016 applies to circuit-breakers, the main contacts of which are intended to be connected to circuits, the rated voltage of which does not exceed 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c.; it also contains additional requirements for integrally fused circuit-breakers. This fifth edition cancels and replaces the fourth edition published in 2006, Amendment 1:2009 and Amendment 2:2013. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant additions with respect to the previous edition: - tests for verification of selectivity in Annex A (see A.5.3); - critical load current tests for d.c. circuit-breakers (see 8.3.9); - new Annex P for circuit-breakers for use in photovoltaic applications; - new Annex R for residual-current circuit-breakers with automatic reclosing functions.
Yerini Aldığı : TS EN 60947-2 :2008;  TS EN 60947-2 :2007;  TS EN 60947-2/A1 :2010;  TS EN 60947-2/A1 :2010;  TS EN 60947-2/A2 :2013;  TS EN 60947-2/A2 :2014;  
Tadil Eden : TS EN 60947-2/A1 :2020;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60947-2:2017
Uluslararası Karşılıklar : EN 60947-2-EQV; IEC 60947-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 60947-2
ICS Kodu : 29.130.20 Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 60068-2-14 :2010;  TS EN 60068-2-30 :2008;  TS EN 60269-1 :2008;   : (TS HD 60364 (tüm bölümler));;  TS EN 60664-1 :2010;  TS EN 60947-1 :2010;  TS EN IEC 60947-4-1 :2019;  TS EN IEC 61000-3-2 :2019;  TS EN 61000-3-3 :2014;  TS EN 61000-4-2 :2011;  TS EN 61000-4-3 :2006;  TS EN 61000-4-4 :2013;  TS EN 61000-4-5 :2014;  TS EN 61000-4-6 :2014;  TS EN IEC 61000-4-11 :2020;  TS EN 61140 :2016;  TS EN 62475 :2012;  TS EN 55011 :2016;  TS EN 50561-1 :2014;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 247
Fiyatı : 635,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-