Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 10675-1      
Kabul Tarihi : 20.03.2017
İptal Tarihi : 2.03.2022
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kaynakların tahribatsız muayenesi- Radyograifk muayene için kabul seviyeleri - Bölüm 1: Çelik,nikel,titanyum ve bunların alaşımları
Başlık (İng) : Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys
Kapsam : Bu standart, çelik, nikel, titanyum ve alaşımlarının alın kaynaklarında radyografik deneyle tespit edilen kusurların belirtileri için kabul seviyelerini belirtir. Anlaşma sağlanması halinde, bu kabul seviyeleri diğer kaynak tiplerine ve malzemelere uygulanabilir. Kabul seviyeleri, kaynak standardlarıyla, uygulama standardlarıyla, şartnamelerle veya kodlarla ilişkili olabilir. ISO 10675’in bu bölümü, radyografik muayenenin ISO 17636-1 ve ISO 17636-2'ye uygun olarak yapıldığını varsayar. Kaynağın, kaynak kalite seviyesi için belirtilen gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirirken, standardların izin verdiği kusur büyüklükleri kaynağa yapılan radyografla ortaya çıkan belirtilerin boyutlarıyla kıyaslanır.
Kapsam (İng) : This document specifies acceptance levels for indications from imperfections in butt welds of steel, nickel, titanium and their alloys detected by radiographic testing. If agreed, the acceptance levels can be applied to other types of welds or materials. The acceptance levels can be related to welding standards, application standards, specifications or codes. This document assumes that the radiographic testing has been carried out in accordance with ISO 17636-1 and ISO 17636-2. When assessing whether a weld meets the requirements specified for a weld quality level, the sizes of imperfections permitted by standards are compared with the dimensions of indications revealed by a radiograph made of the weld.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 10675-1 :2014;  TS EN ISO 10675-1 :2014;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 10675-1 :2022;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 10675-1:2016
Uluslararası Karşılıklar : EN 10675-1-EQV; ISO 10675-1-EQV
ICS Kodu : 25.160.40 Kaynaklı Bağlantılar
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 60,00 EURO  (2.102,33 TL + %10 Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-