Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60695-2-11      
Kabul Tarihi : 27.01.2003
İptal Tarihi : 30.10.2014
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Yangın tehlikesi deneyi-Bölüm 2-11: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney metotları-Nihai ürünler için kızaran tel ile alevlenebilirlik deneyi metodu
Başlık (İng) : Fıre hazard testing- Part 2-11: Glowıng/Hot-Wıre Based Test Methods;Glow-Wıre Flammablty Test Method for end products
Kapsam : Bu standard yangın tehlikesi deneyi için nihai ürünlere uygulanacak kızaran tel deneyi ile ilgili ayrıntıları kapsar
Kapsam (İng) : This standard covers the detaıls of the glow wıre test to be applıed to end-products for hazard testıngs
Yerini Aldığı : TS HD 541 S1 :2000;  
Yerine Geçen : TS EN 60695-2-11 :2014;  TS EN 60695-2-11 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60695-2-11:2001
Uluslararası Karşılıklar : EN 60695-2-11--; NF C20-924-2-11--; DIN EN 60695-2-11--; IEC 60695-2-11--
ICS Kodu : 13.220.40 Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği; 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel)
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 10
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-