Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS prEN 10246-5      
Kabul Tarihi : 8.04.1997
İptal Tarihi : 22.12.2005
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Çelik tüplerin tahribatsız muayenesi-Kısım 5: Boyuna kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı ferromanyetik çelik tüplerin (toz altı ark kaynaklı olanlar hariç) otomatik tam çevre manyetik transdüser akı kaçak muayenesi
Başlık (İng) : Non-Destructive testing of steel tubes-Part 5: Automatic full peripheral magnetic transducer/flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longidudinal imperfections
Kapsam : Bu standard toz altı ark kaynaklı (Saw) borular hariç, boyuna kusurların tespitinde beş farklı kabul seviyesine göre, dikişsiz ve kaynaklı ferromanyetik çelik boruların otomatik tam çevre manyetik transdeğer kaçak muayenesi için şartları kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the requirements for automatic full peripheral magnetic transduce/flux leakage testing of seanless and welded ferromagnetic steel tubes with the exception of submeged arc welded (SAW) tubes for the detection of longitudinal imperfections according to five different acc.levels.
Yerini Aldığı : TS 5188 :1987;  
Yerine Geçen : TS EN 10246-5 :2005 (-);;  
Yararlanılan Kaynak : prEN 10246-5
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9402 NEQ--; prEN 10246-5--; DIN EN 10246-5 EQV--; prEN 10246-5--
Tercüme Edildiği STD : prEN 10246-5
ICS Kodu : 23.040.10 Dökme Demir ve Çelik Borular
Cen/Cenelec : CEN/ECISS
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 12
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-