Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 9308-1      
Kabul Tarihi : 26.04.2004
İptal Tarihi : 24.12.2014
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Su kalitesi - Escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti ve sayımı - Bölüm 1: Membranla süzme yöntemi
Başlık (İng) : Water quality- Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria Part-1 Membran filtration method
Kapsam : Bu standard, insanların tüketimine verilen suda Escherichia coli ve koliform bakterilerin tayini ve sayımı için bir referans yöntemi (Standard Deney) kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a reference method (standardized test) for the detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria in waters for human use.
Yerine Geçen : TS EN ISO 9308-1 :2014;  TS EN ISO 9308-1 :2014;  
Tadil Eden : TS EN ISO 9308-1/AC :2011;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 9308-1:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 9308-1-EQV; BS EN ISO 9308-1-EQV; NF 9308-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 9308-1
ICS Kodu : 07.100.20 Su Mikrobiyolojisi ; 13.060.70 Suyun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : :;  TS EN ISO 3696 :1996;  TS 5089 :1987;  TS 5090 :1987;  TS 5106 :1987;  TS 6235 EN ISO 6887-1 :2001;  TS 9528 :1991;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 15
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-