Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2014/35/EU)
TS No : TS 3033 EN 60529/A2      
Tercüme Tarihi : 23.03.2017
Kabul Tarihi : 13.02.2014
Hazırlık Grubu : TK7: Yüksek Gerilim Teknikleri ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu)
Başlık (İng) : Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
Kapsam : Bu standard, beyan gerilimi 72,5 kV'u aşmayan elektrik donanımı için mahfazalarla sağlanan koruma derecelerinin sınıflandırılmasını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard applies to the classification of degrees of protection provided by encloswes for electrical equipment with a rated voltage not exceeding 72.5 kV.
Tadil Edilen : TS 3033 EN 60529 :1997;  TS EN 60529 :1997;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60529:1991/A2:2013
Uluslararası Karşılıklar : EN 60529:1991/A2-EQV; IEC 60529:1989/A2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 60529:1991/A2
ICS Kodu : 13.260 Elektrik Şoklarına Karşı Korunma ; 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel)
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu : Renkli
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 18,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-