Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13506      
Kabul Tarihi : 16.04.2003
İptal Tarihi : 9.04.2009
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Su kalitesi-Atomik floresans spektrometresi kullanılarak civa tayini
Başlık (İng) : Water quality - Determination of mercury by atomic fluorescence spectrometry
Kapsam : Bu standard, içme suları, yüzey suları, yer altı suları ve yağmur sularındaki cıva tayini için bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard, specifies a method for the determination of mercury in drinking, surface, ground and rain water
Yerine Geçen : TS EN ISO 17852 :2009;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13506:2001
Uluslararası Karşılıklar : EN 13506-EQV; DIN EN 13506-EQV; BS EN 13506-EQV; NF T90-113-2-EQV; NF EN 13506-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13506
ICS Kodu : 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS 5289 :1987;  TS 5090 EN 25667-2 :1997;  TS 5106 ISO 5667-3 :1997;  TS EN ISO 3696 :1996;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-