Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 292-1      
Kabul Tarihi : 9.01.1996
İptal Tarihi : 13.03.2007
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Makinelerde güvenlik-Tasarım için temel kavramlar, genel prensipler-Bölüm 1:Temel terimler
Başlık (İng) : Safety of Machinery-Basic Concepts General Principles for Design Par 1:Basic Terminology, Methodology
Kapsam : Bu standard, mesleki veya mesleki olmayan gayelerle, makinelerin tasarımında güvenliğe ulaşmak için imlatçılara ve tasarımcılara yardımcı olmak amacıyla temel terimleri ve belli genel tasarım metodlarını verir. Benzer tehlikeleri ihtiva eden diğer teknik mamullere de uygulanır.
Kapsam (İng) : It defines termindogy and specifies general design methods, to help designers and manufactures in achieving safety in the design of machinery for professional and non-professional purpioses. It may also be vied for other techical products having similar hazards.
Yerine Geçen : TS EN ISO 12100-1 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN 292-1:1991
Uluslararası Karşılıklar : ISO/TR 12100-1 (1992)--; EN 292-1, EQV, 98/37/EC--; BS EN 292-1--; NF EN 292-1--; DIN EN 292-1--; EN 292-1:1991--
Tercüme Edildiği STD : EN 292-1:1991
ICS Kodu : 01.040.13 Çevre ve Sağlık Koruma, Güvenlik (Terimler); 13.110 Makinaların Güvenliği
Atıf Yapılan STD : TS ENV 1070 :1995;  TS EN 292-2 :1996;  TS EN 292-1 :1996 (EN 292-2*EN 1070*EN 414*EN 1040*EN 60204-1);;  TS EN 1093-1 :2001;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 30
Fiyatı : 179,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-