Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 6222      
Kabul Tarihi : 5.02.2002
Hazırlık Grubu : Çevre Sağlığı ve Atıklar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi- Kültürü yapılabilen mikroorganizmaların sayımı- Agar besiyerinde aşılama ile koloni sayımı
Başlık (İng) : Water quality- Enumeration of culturable microorganisms- Colony county by inoculation in a nutient agar culture medium.
Kapsam : Bu standard, suda yaşayan ve kültürü yapılabilen mikroorganizmaların sayımı 36 C 22 C'da aerobik inkülasyondan sonra agar besiyerinde oluşan kolojenlerin sayımına dair bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies a method for enumeration of culturable microorganisms in water by coating the colonies formed in a nutrient agar culture medium after aerobic inculation 36 C- 22 C.
Yerini Aldığı : TS ISO 6222 :1998;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 6222:1999
Uluslararası Karşılıklar : ISO 6222:1999--; EN ISO 6222:1999-EQV; BS EN ISO 6222--; NF T90-401--; DIN EN ISO 6222--; NF EN ISO 6222--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 6222:1999
ICS Kodu : 07.100.20 Su Mikrobiyolojisi ; 13.060.70 Suyun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 3696 :1996;  TS 5090 EN 25667-2 :1997;  TS 5106 ISO 5667-3 :1997;  TS 6235 EN ISO 6887-1 :2001;  TS 9528 :1991;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 5
Fiyatı : 48,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-