Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 7899-1      
Kabul Tarihi : 15.04.2002
Hazırlık Grubu : Çevre Sağlığı Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi- Yüzey ve atık sularında bağırsak enterokoklarının tespiti ve sayımı- Bölüm 1: Sıvı besiyerine aşılama yolu ile kısaltılmış yöntem (en muhtemel sayı)
Başlık (İng) : Water quality - Detection and enumeration of intestinal enterococci in surface and waste water - Part 1: Miniaturized method (most probable number) by inoculation in liquid medium (ISO 7899-1:1998)
Kapsam : Bu standard, sıvı besiyerine aşılama yoluyla yüzey ve atık sulardaki temel bağırsak enterokoklarının tespiti ve sayımı için kısaltılmış bir yöntemi kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a miniaturized method for the detection and enumeration of major intesnial enterococci in surface and waste water by inoculation in a liquid medium.
Yerini Aldığı : TS ISO 7899-1 :1998;  
Tadil Eden : TS EN ISO 7899-1/AC :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 7899-1:1998
Uluslararası Karşılıklar : ISO 7899-1-EQV; EN ISO 7899-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 7899-1
ICS Kodu : 07.100.20 Su Mikrobiyolojisi ; 13.060.70 Suyun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS 9528 :1991;  TS 2756-4 :1995;  TS 5090 EN 25667-2 :1997;  TS 5106 ISO 5667-3 :1997;  TS EN 45020 :1997;  TS 5089 EN 25667-1 :1997;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-