Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İş Programında
TS No : TS EN ISO 15614-2/tst AC      
Tercüme Tarihi :
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Başlık : Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 2: Alüminyum ve alaşımlarının ark kaynağı
Başlık (İng) : Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Tadil Edilen : TS EN ISO 15614-2 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO15614-2:2005/AC:2009
ICS Kodu : 25.160.10 Kaynak Prosesleri ve Kaynakçı Vasıfları
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : İş Programındadır (In Work Programme)
Aşama : İş Programına alınma ve Raportör ataması teklif edilen ve onaylanmayanlar
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-