Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 10675-1      
Tercüme Tarihi : 4.12.2015
Kabul Tarihi : 13.02.2014
İptal Tarihi : 20.03.2017
Hazırlık Grubu : TK23: Metalürji Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kaynakların tahribatsız muayenesi- Radyograifk muayene için kabul seviyeleri - Bölüm 1: Çelik,nikel,titanyum ve bunların alaşımları
Başlık (İng) : Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys
Kapsam : ISO 10675’in bu bölümü çelik, nikel, titanyum ve alaşımlarının alın kaynaklarında radyografik deneyle tespit edilen kusurların göstergeleri için kabul seviyelerini belirtir. Anlaşma sağlanması halinde, bu kabul seviyeleri diğer kaynak tiplerine ve malzemelere uygulanabilir.
Kapsam (İng) : This part of ISO 10675 specifies acceptance levels for indications from imperfections in butt welds of steel, nickel, titanium and their alloys detected by radiographic testing. If agreed, the acceptance levels may be applied to other types of welds or materials.
Yerini Aldığı : TS EN 12517-1 :2006;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 10675-1 :2017;  TS EN ISO 10675-1 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 10675-1:2013
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 10675-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 10675-1
ICS Kodu : 25.160.40 Kaynaklı Bağlantılar
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 5817 :2014;  TS EN ISO 6520-1 :2008;   :;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 24
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-