Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 5667-3      
Kabul Tarihi : 19.11.2018
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi – Numune alma - Bölüm 3: Su numunelerinin korunması ve elleçlenmesi
Başlık (İng) : Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples
Kapsam : Bu Standart, biyolojik analizler için olanlar da dahil olmak üzere tüm su numunelerinin; numune alınması, korunması, elleçlenmesi, taşınması ve depolanması için genel şartları kapsar.
Kapsam (İng) : This Standard specifies general requirements for sampling, preservation, handling, transport and storage of all water samples including those for biological analyses.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 5667-3 :2013;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 5667-3:2018
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 5667-3-EQV; BS EN ISO 5667-3-EQV; NF T90-511-3, NF EN ISO 5667-3-EQV; ISO 5667-3-EQV
ICS Kodu : 13.060.45 Suyun İncelenmesi (Genel)
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 66
Fiyatı : 100,00 EURO  (2.140,11 TL + %8Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-