Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1092-1:2007+A1:2013/AC      
Kabul Tarihi : 30.10.2014
İptal Tarihi : 19.11.2018
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar - PN kısa gösterilişli - Bölüm 1: Çelik flanşlar
Başlık (İng) : Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Yerine Geçen : TS EN 1092-1 :2018;  
Tadil Edilen : TS EN 1092-1+A1 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1092-1:2007+A1:2013/AC:2014
ICS Kodu : 23.040.60 Flanşlar, Kaplingler ve Diğer Boru Bağlama Elemanları
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 4
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-