Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 61779-4      
Kabul Tarihi : 31.03.2003
İptal Tarihi : 21.05.2008
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Alevlenebilir gazların belirlenmesi ve ölçülmesi için elektrikli cihazlar-Bölüm 4: Hacimce havada en fazla %100 oranına kadar patlama alt sınırını tespit eden grup ıı cihazların performans kuralları
Başlık (İng) : Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 4: Performance requirements for group II apparatus indicating a volume fraction up to 100 % lower explosive limit (IEC 61779-4:1998, modified)
Kapsam : Bu standard, hava ile birlikte olan yanıcı gaz veya buhar konsantrasyonlarını belirlemek ve ölçmek amacıyla Grup II (EN 61779-1'de tanımlandığı gibi) taşınabilir, nakledilebilir ve sabit cihazlar için kuralları kapsar.
Kapsam (İng) : This part of IEC 61779 specifies requirements for group II (as defined in part 1) portable transportable and fixed apparatus for the detection and measurement of combustible gas or vapour concentrations with air
Yerine Geçen : TS EN 60079-29-1 :2008;  TS EN 60079-29-1 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : EN 61779-4:2000
Uluslararası Karşılıklar : (IEC 61779-4) -EQV; BS EN 61779-4--; DIN EN 61779-4--; IEC 61779-4--
Tercüme Edildiği STD : (IEC 61779-4)
ICS Kodu : 13.320 Alarm ve Uyarı Sistemleri ; 17.060 Hacim,Kütle,Yoğunluk ve Viskozite Ölçümü ; 29.260.20 Patlayıcı Atmosferlerde Çalışan Elektrik Cihazları
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 31,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-