Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS IEC 60050-151      
Tercüme Tarihi : 24.12.2014
Kabul Tarihi : 30.10.2014
Hazırlık Grubu : TK7: Yüksek Gerilim Teknikleri ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Uluslararası elektroteknik sözlük - Bölüm 151: Elektrikli ve manyetik düzenler
Başlık (İng) : International Electrotechnical Vocabulary - Part 151: Electrical and magnetic devices
Kapsam : IEC 60050’nin bu bölümü elektrotekniğin (örneğin “elektrik”, “manyetizma”, “elektronik”, “düzen”, “bileşen” vb) çeşitli alanlarında kullanılan genel terminolojiyi, bağlantılar ve bağlantı düzenleriyle ilgili genel terimleri, direnç elemanları, transformatörler, röleler vb. genel amaçlı elektrikli ve manyetik düzenlerle ilgili terimleri ve çalışma, kullanım, deneyler ve bu düzenlere ait çalışma şartlarıyla ilişkili terimleri verir
Kapsam (İng) : This part of IEC 60050 gives the general terminology used in the various fields of electrotechnology (e.g. "electricity", "magnetism", "electronics", "device", "component", etc.), general terms pertaining to connections and connecting devices, terms pertaining to general purpose electric and magnetic devices such as resistors, transformers, relays etc., and terms related to the behaviour, the use, the tests and the operating conditions of these devices.
Yerini Aldığı : TS 4549 :1986;  
Tadil Eden : TS IEC 60050-151/A1 :2014;  TS IEC 60050-151/A2 :2014;  TS IEC 60050-151/A3 :2021;  TS IEC 60050-151/A4 :2021;  TS IEC 60050-151/A5 :2021;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 60050-151:2001
Uluslararası Karşılıklar : IEC 60050-151-EQV
Tercüme Edildiği STD : IEC 60050-151
ICS Kodu : 01.040.29 Elektrik Mühendisliği (Terimler); 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel) ; 29.100 Elektrik Ekipmanları İçin Bileşenler
Atıf Yapılan STD : TS EN 60027-1 :2007;  TS 5053 :1987;  TS IEC 60050-111 :2008;  TS IEC 60050-121 :2010;  TS 4550 :1985;  TS 10786 :1993;   :;   :;  TS IEC 60050-221 :2002;  TS 9057 :1991;  TS IEC 60050-411 :2013;  TS 4832 :1986;  TS IEC 60050-461 :2011;  TS 9630 :1991;   :;  TS 5223 :1987;  TS 10491 :1992;  TS 5301 :1987;  TS 7747 :1990;  TS 7033 :1989;   :;   :;   :;  TS 7649 :1989;   :;  TS IEC 60050-801 :2009;  TS 5008 :1987;  TS 6471 :1989;  TS IEC 60050-891 :2011;  TS IEC 60417 DATA BASE :2008;  TS EN 61293 :2008;  TS 1990 ISO 31-0 :2005;  TS ISO 3534-1 :2011;   :;  
Cen/Cenelec : IEC
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 46
Fiyatı : 89,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-