Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 14843      
Tercüme Tarihi : 30.04.2008
Kabul Tarihi : 31.01.2008
Hazırlık Grubu : TK10: Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Öndökümlü beton mamuller - Merdivenler
Başlık (İng) : Precast concrete products - Stairs
Kapsam : Bu standard, donatılı ve/veya öngerilmeli beton merdiven yapımında kullanılan öndökümlü yekpare beton merdivenler ve öndökümlü beton merdiven elemanlarının (tek basamaklar gibi) malzemeleri, imalatı ve özelliklerine ilişkin şartlar ile deney gerekleri ve metotlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard gives specifications for materials, production, properties, requirements and methods of testing for precast concrete monolithic stairs, and for precast concrete elements (e.g. individual steps) used to make reinforced and/or prestressed concrete stairs.
Yerini Aldığı : TS 4067 :1985;  
Yararlanılan Kaynak : EN 14843:2007
Uluslararası Karşılıklar : EN 14843-EQV; DIN EN 14843--; BS EN 14843--; NF P19-814--
Tercüme Edildiği STD : EN 14843
ICS Kodu : 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 1992-1-1 :2005 (EN 1992-1-1);;   : (EN 13369);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 35
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-