Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO/IEC 27001      
Kabul Tarihi : 2.03.2006
İptal Tarihi : 18.12.2013
Hazırlık Grubu : Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri - Gereksinimler
Başlık (İng) : Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements
Kapsam : Bu standard, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar. Bu standard, dokümante edilmiş bir BGYS’yi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar. Bağımsız kuruluşların ya da tarafların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için gereksinimleri belirtir.
Kapsam (İng) : This standard covers all types of organizations (e.g. commercial enterprises, government agencies, not-for profit organizations). This International Standard specifies the requirements for establishing, implementing, operating, monitoring, reviewing, maintaining and improving a documented ISMS within the context of the organization’s overall business risks. It specifies requirements for the implementation of security controls customized to the needs of individual organizations or parts thereof.
Yerini Aldığı : TS 17799-2 :2005;  
Yerine Geçen : TS ISO/IEC 27001 :2013;  TS ISO/IEC 27001 :2013;  
Yararlanılan Kaynak : ISO/IEC 27001:2005
Uluslararası Karşılıklar : ISO/IEC 27001--; BS ISO/IEC 27001-EQV
Tercüme Edildiği STD : ISO/IEC 27001
ICS Kodu : 35.040 Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması
Atıf Yapılan STD : TS ISO/IEC 17799 :2002;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 39
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-