Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 4833-1      
Tercüme Tarihi : 12.01.2016
Kabul Tarihi : 13.02.2014
Hazırlık Grubu : TK24: Gıda Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Gıda zinciri mikrobiyolojisi - Mikroorganizmaların sayımı için yatay yöntem -Bölüm 1: Dökme plak tekniğiyle 30°C’ta koloni sayımı
Başlık (İng) : Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique
Kapsam : ISO 4833’ün bu bölümü bir katı besiyerinde 30 °C oksijenli inkübasyon sonrasında çoğalıp ve koloni oluşturabilen mikroorganizmaların sayımı için yatay yöntemi kapsar.
Kapsam (İng) : This part of ISO 4833 specifies a horizontal method for enumeration of microorganisms that are able to grow and form colonies in a solid medium after aerobic incubation at 30 °C.
Yerini Aldığı : TS 7703 EN ISO 4833 :2004;  
Tadil Eden : TS EN ISO 4833-1/A1 :2022;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 4833-1:2013
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 4833-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 4833-1
ICS Kodu : 07.100.30 Gıda Mikrobiyolojisi
Atıf Yapılan STD : TS 6235 EN ISO 6887-1 :2001;  TS EN ISO 6887-2 :2008;  TS EN ISO 6887-3 :2004;  TS EN ISO 6887-4 :2004;  TS EN ISO 6887-5:2010 :2011;  TS EN ISO 6887-6 :2013;  TS EN ISO 7218 :2008;  TS EN ISO 11133 :2014;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-